ข้อได้เปรียบหลักของวิธีการของเราก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันที่แนะนำเป็น macrophages รวมตัวกันอยู่ในแผ่นเปลือกตาดังนั้นระดับรังสีที่ปล่อยออกมาโดยพวกมันมีความสัมพันธ์กับปริมาณคราบจุลินทรีย์ที่ก่อตัวขึ้น เนื่องจากโปรตีนเรืองแสงที่แสดงออกมาเปล่งแสงในส่วนอินฟราเรดใกล้อินฟราเรดพวกเขาสามารถตรวจพบได้ในบริเวณที่ลึกกว่าภายในร่างกาย

เช่นทรวงอกเส้นเลือดใหญ่ เพื่อยืนยันว่าวิธีนี้สามารถนำมาใช้เพื่อระบุจำนวนคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในหนูได้มากกว่าเพียงแค่ว่ามีคราบจุลินทรีย์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตามทีมวิจัยได้สร้างกลุ่มตัวอย่างขึ้นสามกลุ่มด้วยรูปแบบการให้อาหารที่แตกต่างกัน หนูถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงทุกวันหรือรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและเป็นอาหารปกติในสัปดาห์อื่นหรือเป็นอาหารปกติ การค้นพบนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มของสัญญาณเรืองแสงที่ยืนยันความแตกต่างของปริมาณคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มสามกลุ่มนี้และยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยใช้เวลานานในการบริโภคอาหารที่ไม่แข็งแรง