ริเวอร์ไซด์จังหวัดเช่นเชียงรายมุกดาหารนครพนมหนองคายและอุบลราชธานีเมื่อวานนี้รายงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดวิกฤติในแม่น้ำโขงของระดับน้ำ ในจังหวัดมุกดาหารระดับน้ำสูงสุดของแม่น้ำถูกบันทึกไว้ที่ 12.32 เมตรห่างจากธนาคารเพียง 18 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดมธงสีแดงตามคำเตือนของชาวบ้านว่ามีความเสี่ยงที่จะเดินทางโดยเรือในแม่น้ำโขง ผู้อยู่อาศัยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายสมชายจิตต์ฤทธิ์เมื่อวานนี้ได้ส่งจดหมายด่วนไปยังหัวหน้าพื้นที่ริมแม่น้ำทุกเขตเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการล้นและน้ำท่วม หลังจากผ่านไป 15 วันน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนนี้มีจังหวัด 11.53 เมตรเมื่อเทียบกับระดับความสำคัญที่ต่ำกว่า 1.47 เมตร ทำให้จังหวัดหลายแห่งได้ล้นและน้ำท่วมถึงแปดเขตของจังหวัดนครพนมทำให้หน่วยงานท้องถิ่นประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติ